Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag levensloopverlofkorting toegepast

Code

BedrLevensloopverlkortToegepast

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, aan levensloopverlofkorting is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-