Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag werkgeversbijdrage kinderopvang

Code

BedrWgbijdrageKinderopvang

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is vergoed als bijdrage aan de kosten voor kinderopvang.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Dit gegeven is vervallen m.i.v. Loonaangifte 2007 en is ondergebracht onder Premie Sectorfonds/ Premie Ufo.