Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag vergoeding reiskosten onbelast

Code

BedrVergoedingReiskostenOnbelast

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, aan onbelaste reiskosten is vergoed.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-