Gegevenselement van entiteit Aangifte adreshouding PIVA

Name

Code aangifte adreshouding PIVA

Code

CdAangifteAdreshoudingPiva

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft door wie de aangifte van verblijf en adres is gedaan.

 

Norminstantie: PIVA


Default Value

 

Format

 

List Of Values

A   ambtshalve
B   ministerieel besluit
G   gezaghouder
H   hoofd instelling
I   ingeschrevene
K   meerderjarig inwonend kind voor ouder
M   meerderjarige gemachtigde
O   inwonende ouder voor meerderjarig kind
P   echtgenoot/geregistreerd partner
T   technische wijziging i.v.m. BAG
W   infrastructurele wijziging
.   onbekend


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Omschrijving van de aangifte adreshouding (72.10)

Definitie: Een aanduiding van de persoon door wie de aangifte van verblijf en adres is gedaan.