Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag privegebruik auto

Code

BedrPrivegebruikAuto

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto vóór aftrek van de eigen bijdrage van de werknemer.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-