Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag werknemersbijdrage privegebruik auto

Code

BedrWnbijdragePrivegebruikAuto

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de werknemer in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, als eigen bijdrage is betaald voor het privégebruik van de ter beschikking gestelde auto.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-