Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag genoten zeedagenaftrek

Code

BedrGenotenZeedagenaftrek

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, in mindering is gebracht op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in verband met betaald loon aan zeevarenden die werken op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart en voornamelijk op zee wordt geëxploiteerd.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

M.i.v. de Loonaangifte 2008 is dit gegeven vervallen.