Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag in uitkering begrepen betaalde alimentatie

Code

BedrInUitkBegrBetAlimentatie

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, in de uitkering in het kader van de Participatiewet aan betaalde alimentatie is inbegrepen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-