Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag rechtstreeks betaalde alimentatie

Code

BedrRechtstreeksBetAlimentatie

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, in de uitkering in het kader van de Participatiewet, in mindering is gebracht in verband met rechtstreeks betaalde alimentatie.

 

Norminstantie: UGR

 


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-