Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag loon in geld

Code

BedrLoonInGeld

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, belast is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en vergoeding Zvw.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-