Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag loon uit overwerk

Code

BedrLoonUitOverwerk

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, aan loon is uitbetaald in verband met overwerk.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-