Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag loon belast volgens tabel bijzondere beloningen

Code

BedrLoonBelastTabBijzBeloningen

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is belast volgens de tabel bijzondere beloningen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-