Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag premie WW AWF

Code

BedrPremieWwAwf

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, verschuldigd is aan premie (zowel werkgevers- als werknemersdeel) voor het Algemene Werkloosheidsfonds (AWF).

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-