Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag premieloon WW AWF

Code

BedrPremieloonWwAwf

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag waarover, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, de premie voor het Algemene Werkloosheidsfonds (AWF) is berekend.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-