Entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Code

AanpassingDoelgroepUitkeringUwv


Definitie

De verzameling van gegevens die de informatie over de wijziging van het recht op de UITKERING aangeeft.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Ontsluiting ResaFasa


Gegevenselementen

Name

Datum actualisering uitkering

Code aanpassing uitkering

Bedrag aanpassing uitkering

Code status uitkeringsrecht

Code reden wijziging uitkeringsrecht