Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag premie UFO

Code

BedrPremieUfo

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, verschuldigd is aan premie voor het uitkeringsfonds voor de overheid (UFO).

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-