Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag aanwas cumulatief premieloon UFO

Code

BedrPremieloonUfo

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag waarover door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, de premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid (UFO) is berekend.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-