Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag vergoeding ZVW

Code

BedrVergoedingZvw

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is vergoed in verband met de ingehouden bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-