Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag ingehouden bijdrage ZVW

Code

BedrIngehoudenBijdrageZvw

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, is ingehouden aan bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW).

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-