Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag premie WAO/IVA/WGA

Code

BedrPemieWaoIvaWga

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, verschuldigd is op grond van basispremie WAO en basispremie IVA/WGA.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-