Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag premie WAO/WGA

Code

BedrPremieWaoWga

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, verschuldigd is op grond van uniforme premie WAO en gedifferentieerde premie WGA.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Met ingang van 1 januari 2008 is de gedifferentieerde premie WAO een landelijke uniforme premie geworden. In de loonaangifte heet dit gegeven met ingang van 1 januari 2008 Uniforme premie WAO/ gedifferentieerde premie WGA. Tot 1 januari 2008 heette dit gegeven WAO premie Aok.