Gegevenselement van entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Datum actualisering uitkering

Code

DatActualiseringUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop de gegevens over de UITKERING geactualiseerd zijn.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-