Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag werkgeversheffing ZVW

Code

BedrWerkgeversheffingZvw

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het (bruto) bedrag dat door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING als werkgeversheffing wordt afgedragen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-