Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag niet in geld uitgekeerd loon

Code

BedrNietInGeldUitgekeerdLoon

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het (bruto) bedrag van het niet in geld uitgekeerd loon, waarover loonbelasting/premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-