Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag gedifferentieerde premie Whk

Code

BedrGedifferentieerdePremieWhk

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het (bruto) bedrag dat door de Inhoudingsplichtige of ADMINISTRATIEVE EEINHEID in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING verschuldigd is aan gedifferentieerde premie Whk.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-