Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening

Code

BedrRenteKostenvoordeelPersoneelslening

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat, door de inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, als rente- en/of kostenvoordeel in het kader van een verstrekte personeelslening bij de werknemer als belast loon is aangemerkt waarop het tabeltarief is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-