Gegevenselement van entiteit Inkomstenopgave

Name

Bedrag contractloon

Code

BedrContractloon

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag voor de INKOMSTENVERHOUDING in het aangiftetijdvak geldende vaste contractloon.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Het gaat om het in het aangiftetijdvak geldende vaste contractloon exclusief bijzondere beloningen. Als loon wordt ingezet voor fiscaal onbelaste doelen, dan mag dit loon niet op het vaste contractloon in mindering worden gebracht. Het contractloon wordt bepaald door de inschaling volgens de CAO-schaal en de deeltijdfactor.
Als er sprake is van een onvolledig aangiftetijdvak omdat de inkomstenverhouding in het aangiftetijdvak is aangevangen of beëindigd, dan geldt toch het contractloon zoals dat voor een volledig aangiftetijdvak geldt.