Entiteit Inkomstenperiode

Name

Inkomstenperiode

Code

Inkomstenperiode


Definitie

Een periode gedurende welke een bepaalde groep van gegevens over een INKOMSTENVERHOUDING geldig is.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Inkomstenperiode

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang inkomstenperiode

Datum einde inkomstenperiode

Code type arbeidscontract

Code invloed verzekeringsplicht

Indicatie loonheffingskorting toegepast

Indicatie regelmatig arbeidspatroon

Indicatie verzekerd WAO/WIA

Indicatie verzekerd WW

Indicatie verzekerd ZW

Code verzekeringssituatie ZVW

Indicatie vervoer vanwege de Inhoudingsplichtige

Indicatie personeelslening niet in loon

Indicatie loon is (mede) AOW en/of AIO voor alleenstaande

Indicatie loon inclusief WAJONG uitkering

Indicatie vakantiebonnen toegepast

Indicatie aanvulling op uitkering

Code aard arbeidsverhouding

Code premiekorting

Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Indicatie premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer

Indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Indicatie premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Indicatie premiekorting oudere werknemer

Indicatie premiekorting oudere werknemers

Indicatie premiekorting jongere werknemer

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel oudere werknemer

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Indicatie aanvraag loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

Indicatie wachtgeld oude regeling

Indicatie premievrijstelling marginale arbeid

Code CAO

Code fase indeling WFZ

Code reden geen bijtelling auto

Code incidentele inkomstenvermindering

Indicatie tijdelijke heffingskorting

Code loonbelastingtabel

Code soort inkomstenverhouding