Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Datum einde inkomstenperiode

Code

DatEIkp

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop een INKOMSTENPERIODE binnen een INKOMSTENVERHOUDING geldt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-