Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code type arbeidscontract

Code

CdTypeArbeidscontract

Data Type

AN1


Definitie

De code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd van toepassing is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

B   Bepaalde tijd
O   Onbepaalde tijd


Opmerkingen

-