Gegevenselement van entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Code aanpassing uitkering

Code

CdAanpassingUitkering

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft of er een vermindering, aanvulling of schorsing op de UITKERING van toepassing is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Aanvulling ex-AAW/ Garantiebepaling art.44 WAO
02   Korting AMP
06   Art. 6 WOA (res. vg ongekort)
07   Art. 7 WOA (weduwen pensioen)
08   Art. 8 of 36:4 AAW (overheid)
09   Art. 6 WOA (res. vg gekort)
10   Garantieregeling (Amber)
11   Re├»ntegratieregeling (Amber)
12   Loonsuppletie AAF (Amber)
13   Loonsuppletieregeling
14   Ink sup WAJONG 2010
15   Ln sup WAJONG 2010
16   Anticumulatie inkomen WAO (UWV1)
17   Anticumulatie inkomen WAZ (UWV1)
18   Fictieve afsch WAO (UWV1)
19   Fictieve afsch WAZ (UWV1)
21   Art. 22 (30% korting aow partner)
22   Art. 22 (50% korting aow partner)
25   Minimumbedrag maatregel WAZ/WAJONG/WAJONG 2010
26   Minimumbedrag maatregel WAO/WIA
27   Minimumbedrag maatregel TW
29   Afbouwbedrag WSW **
30   Standaard aanvulling (zorgtoeslag)
31   Aanvulling hulpbehoevend WAZ/WAJONG bij inkomen
32   Aanvulling hulpbehoevend WAO bij inkomen
33   Art.11 Breman bij WAZ/WAJONG
35   korting bevallingsuitkering ZW
36   Art. 36:1 AAW (wezenpensioen)
39   Samenloop WAZ/Wajong met WAO of WIA
40   Samenloop WIA met WAZ/Wajong
41   Korting ZW op WAZ/WAJONG oud
42   Korting ZW op WAO
43   Art. 43 AAW (btl. uitkering)
44   Art. 44 WAO gunstige regeling
46   WAO > HPT (UWV1)
49   Recht op IOW
50   Voorschot WIA/WAO/WAZ/WAJONG
52   Art. 52 WAO (btl. uitkering
55   Art. 11 Breman bij WAO
58   Art. 58:1 AAW toelage
59   Art. 58:3 AAW toelage
60   Vermindering WAO niet geindexeerd UWV1
61   Vermindering WAZ niet geindexeerd UWV1
62   Aanvulling WAO niet geindexeerd UWV1
63   Aanvulling WAZ niet geindexeerd UWV1
64   Vermindering WAO geindexeerd UWV1
65   Bruto verrekening Maandvaststelling
66   Bruto verrekening met het vakantiegeld
67   Vermindering WAZ geindexeerd UWV1
68   Aanvulling WAO geindexeerd UWV1
69   Aanvulling WAZ geindexeerd UWV1
70   Garantie-inkomen 34/45
71   Garantie-inkomen WSW-kring
72   Verdiensten i.v.m. garantie-inkomen
73   Vermindering WAO na TW UWV1
74   Vermindering WAZ na TW UWV1
75   Aanvulling WAO na TW UWV1
76   Aanvulling WAZ na TW UWV1
77   Maatregel weigering passende arbeid
78   Maatregel ERD
79   Maatregel verwijtbaar verlies arbeid
80   Garantie OW, IW of IWI
81   Schorsing uitkering
82   Loondoorbetalingsregeling
83   Toek na loondoorbet WG
84   Garantieregeling OOW (WAP)
85   Vermindering WAO na TW UWV1
86   Vermindering WAZ na TW UWV1
88   Blokkade ERD-WAO/WIA
89   Betaling ERD-WAO/WIA
93   Betalen verschil LAU en vervolguitkering
95   Korting i.v.m. buitenlandse rente
96   Korting ivm inkomen vrijw.verzekerde
97   Garantie uitkering


Opmerkingen

-