Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code invloed verzekeringsplicht

Code

CdInvloedVerzekeringsplicht

Data Type

A..3


Definitie

Code die aangeeft welke situaties van invloed zijn op de verzekeringsplicht van de CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

A   Echtgenoot of familie van de eigenaar of van de DGA
B   Vorige eigenaar
C   Directeur/grootaandeelhouder
D   Oproep/invalkracht zonder verplichting te komen
E   Oproep/invalkracht met verplichting te komen
F   Premievrijstelling kleinebanenregeling


Opmerkingen

De verzekeringsplicht van een familielid, die werkt met of voor een ander familielid, is vooral afhankelijk van de gezagsverhouding. Indien er een gezagsverhouding bestaat en voldaan wordt aan de twee andere voorwaarden van dienstbetrekking dan is het familielid, net als een andere werknemer, verplicht verzekerd voor de ZW, WW en WAO (bijvoorbeeld als een kind voor de ouder werkt).Indien er geen reële gezagsverhouding bestaat is de PERSOON niet verplicht verzekerd (bijvoorbeeld als de ouder voor het kind werkt).

 

De verzekeringsplicht van een werknemer, die voorheen de eigenaar was, is afhankelijk van de drie voorwaarden die gelden bij een dienstbetrekking.

 

De directeur/grootaandeelhouder (de directeur die meer dan 50% van de aandelen in bezit heeft) is niet verplicht verzekerd. De verzekeringsplicht van de directeur, die geen grootaandeelhouder is, is afhankelijk van een aantal factoren, o.a. de drie voorwaarden van een dienstbetrekking.

 

Oproepkrachten zijn op de dagen waarop zij aan een oproep gehoor geven in de regel werkzaam in een dienstbetrekking. Hierbij wordt meestal voldaan aan de drie voorwaarden van een dienstbetrekking. De oproepkracht is dan verplicht verzekerd voor de sociale verzekeringswetten.Dit geldt niet als de oproepkracht het werk kan verlaten op elk willekeurig moment zonder dat dat gevolgen heeft voor toekomstige oproepen. In dat geval is er geen sprake van een gezagsverhouding en bestaat er in het algemeen ook geen verzekeringsplicht.

 

DIENSTBETREKKING is een term met de volgende betekenis:

Een rechtsbetrekking tussen een WERKGEVER en een PERSOON (werknemer) krachtens welke deze PERSOON overeengekomen is gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten op gezag van en voor die WERKGEVER en krachtens welke die WERKGEVER zich verplicht heeft die PERSOON daarvoor te belonen in geld, natura en/of daarmee vergelijkbare voordelen.