Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie loonheffingskorting toegepast

Code

IndLoonheffingskortingToegepast

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of bij de berekening van het nettobedrag van de inkomsten rekening is gehouden met de loonheffingskorting.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Deze code is van belang, omdat degene die het nettoloon uitbetaalt niet verplicht is om daadwerkelijk rekening te houden met de heffingskortingen die de uitbetalende instantie geacht wordt te verrekenen.
Indien deze heffingskorting niet verrekend is, dan heeft de cliƫnt recht op extra netto inkomen.