Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie regelmatig arbeidspatroon

Code

IndRegelmatigArbeidspatroon

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de CLIENT SUWI in een regelmatig arbeidspatroon arbeid verricht in een ARBEIDSVERHOUDING.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee
8   Niet van toepassing


Opmerkingen

Er is sprake van regelmaat als de werknemer een vast aantal dagen per tijdvak werkt, of (wanneer dat per tijdvak niet vast is) wanneer de periode waarin gewerkt wordt langer is dan of gelijk is aan de periode waarin niet gewerkt wordt. Deze laatste situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij een arbeidspatroon van 3 weken op en drie weken af.