Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie verzekerd WAO/WIA

Code

IndVerzekerdWaoWia

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI uit hoofde van deze INKOMSTENVERHOUDING voor de WAO/WIA is verzekerd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-