Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie verzekerd WW

Code

IndVerzekerdWw

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI uit hoofde van deze INKOMSTENVERHOUDING voor de Werkloosheidswet is verzekerd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-