Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code verzekeringssituatie ZVW

Code

CdVerzekeringssituatieZvw

Data Type

A1


Definitie

De code die aangeeft of CLIENT SUWI uit hoofde van deze INKOMSTENVERHOUDING al dan niet voor de Zorgverzekeringswet verzekeringsplichtig is en binnen welke tariefgroep deze valt.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   Codelijst Verzekeringssituatie ZVW


Opmerkingen

-