Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie vervoer vanwege de Inhoudingsplichtige

Code

IndVervoerVanwegeDeIhp

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, vervoer door de Inhoudingsplichtige is geregeld.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

0   Onbekend
1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

In de volgende situaties is er sprake van vervoer vanwege de werkgever:

– De werkgever organiseert het vervoer van de werknemer, bijvoorbeeld met een personeelsbus.

– De werkgever organiseert het vervoer van de werknemer door een auto of fiets van de zaak ter beschikking te stellen.

– De werkgever regelt dat de werknemer meerijdt in het privé vervoermiddel van een collega die daarvoor een vergoeding ontvangt.

– De werknemer reist per openbaar vervoer met vervoerbewijzen die de werkgever heeft gekocht.