Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie personeelslening niet in loon

Code

IndPersoneelsleningNietInLoon

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat in het kader van deze INKOMSTENVERHOUDING een personeelslening is afgesloten waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon hoeven te worden gerekend.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-