Gegevenselement van entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Bedrag aanpassing uitkering

Code

BedrAanpassingUitkering

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag dat aan een vermindering, aanvulling of schorsing op de UITKERING van toepassing is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-