Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie loon inclusief WAJONG uitkering

Code

IndLoonInclusiefWajongUitkering

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat, in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, in het loon een betaalde Wajong-uitkering is begrepen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-