Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie vakantiebonnen toegepast

Code

IndVakantiebonnenToegepast

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of binnen de INKOMSTENVERHOUDING de regeling vakantiebonnen is toegepast.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-