Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie aanvulling op uitkering

Code

IndAanvullingOpUitkering

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft dat in het BEDRAG BRUTOLOON SV een aanvulling op een uitkering is inbegrepen.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-