Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code aard arbeidsverhouding

Code

CdAardIkv

Data Type

N2


Definitie

De code die aangeeft welke soort ARBEIDSVERHOUDING bepalend is voor de vaststelling of CLIENT SUWI verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   arbeidsovereenkomst
02   aanneming van werk
03   bestuurder co√∂peratieve vereniging met werknemerszelfbestuur
04   deelvisser
06   musicus/artiest
07   stagiair
08   thuiswerker
09   vertegenwoordiger/provisiewerker
10   wsw-er
11   uitzendkracht
12   persoonlijke arbeid tegen beloning
13   ambtenaar/abp'er
14   topsporter
17   vutter
18   publiekrechtelijke aanstelling
20   beschut werk
78   werk als zelfstandige
79   opting-in regeling
80   sekswerker in fictieve dienstbetrekking
81   Payrolling


Opmerkingen

-