Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Code premiekorting

Code

CdPremiekorting

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft welke korting, door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING, wordt toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Geen premiekorting
1   Voor in dienst genomen jonggehandicapte (vervallen per 1-1-2008)
2   Voor herplaatste jonggehandicapte (vervallen per 1-1-2008)
3   Voor in dienst genomen arbeidsgehandicapte (vervallen per 1-1-2008)
4   Voor herplaatste arbeidsgehandicapte (vervallen per 1-1-2008)
5   Werknemer met een arbeidshandicap (In 2008 was de naam "Wel Premiekorting")
6   Werknemer van 50 jaar of ouder die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden (1-1-2009)
7   Werknemer van 62, 63 of 64 jaar die in dienst blijft (1-1-2009)
8   Werknemer van 50 jaar of ouder met een arbeidshandicap die vanuit een bepaalde uitkeringssituatie in dienst is getreden (1-1-2009)
9   Werknemer van 62, 63 of 64 jaar met een arbeidshandicap die in dienst blijft (1-1-2009)


Opmerkingen

Vanaf 1 januari 2008 geeft deze code alleen aan of er premiekorting van toepassing is.

Tot 1 januari 2008 heette dit gegeven “Code arbeidsgehandicaptenkorting”.

Met ingang van 1 januari 2010 komt deze code te vervallen, hiervoor in de plaats zijn gekomen:

- Indicatie Premiekorting Arbeidsgehandicapten.

- Indicatie Premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers.

- Indicatie Premiekorting in dienst hebben oudere werknemers.