Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer

Code

IndPremiekortingAghWn

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de inkomstenverhouding de premiekorting arbeidsgehandicapten is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-