Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Code

IndPremiekortingDlgrpBanenafsprkSchlblm

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING de mobiliteitsbonus in de vorm van premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, onderdeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden, is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-