Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premiekorting oudere werknemer

Code

IndPremiekortingOudereWerknemer

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING de mobiliteitsbonus in de vorm van premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Dit geldt voor werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkeringssituatie in dienst worden genomen m.i.v. 1 januari 2015. Al lopende situaties (op grond van 50 jaar en ouder) van voor deze datum worden gerespecteerd.

 

M.i.v. 1-1-2018 wordt dit gegeven niet meer via de loonaangifte uitgevraagd.