Gegevenselement van entiteit Aanpassing doelgroep uitkering UWV

Name

Code status uitkeringsrecht

Code

CdStatusUitkeringsrecht

Data Type

AN2


Definitie

De code die de status aangeeft waarin de UITKERING zich bevindt.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   Registratiefase
02   Accordeerfase
03   Verplicht autoriseren
04   Niet verplicht autoriseren
05   Kan worden betaald
06   Het recht is toegekend


Opmerkingen

-