Gegevenselement van entiteit Inkomstenperiode

Name

Indicatie premiekorting oudere werknemers

Code

IndPremiekortingOudereWn

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of door de Inhoudingsplichtige in het aangiftetijdvak voor de INKOMSTENVERHOUDING de mobiliteitsbonus in de vorm van premiekorting in dienst hebben oudere werknemers is toegepast.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Het betreft hier de werknemers van 62, 63 of 64 jaar.

Deze werd tot 1 januari 2013 bij de Inhoudingsplichtige uitgevraagd.